Veuve trinket tray

Veuve trinket tray

Regular price $ 22.00

4.5 x 6.5 glass tray