navy bandana square silk scarf

navy bandana square silk scarf

Regular price $ 20.00 Sale price $ 5.00

26 x 26 square scarf 

100% polyester